Extrasensorische foto-effecten

FOTO'S, SOMS ELDERS OP DEZE SITE BESCHREVEN, VERTONEN VERSCHIJNSELEN, (ON)BEWUST GEFOTOGRAFEERD, DIE NIET ZINTUIGLIJK WERDEN WAARGENOMEN.

(Para)psychologische verklaringen en meer voorbeelden van bijzondere paranormale foto's zijn welkom.
Hiervoor staat nu dit emailadres open:parafoto@infokit.nl

Waarom registreert de camera (zowel met conventionele film als digitaal) een normaal onzichtbare of slechts voor paranormale waarnemers zichtbare energie-uitstraling?

Paragnosten ervaren bij sommige foto's dat bijvoorbeeld een wit licht wezenlijk verschilt van een witte vlek die leeg is. Als de camera lokaal een lichtende vibratie registreert, anders dan 'alledaagse' golven (elektromagnetisme), waarom wordt dan niet de energetische uitstraling of aura geregistreerd van andere mensen, dieren of dingen op de foto?

Waarom verdringen de paranormale beeldcomponenten het normale beeld van de achtergrond?

Maakt het iets uit wie de fotograaf is?

Kan het experiment herhaald worden met identieke resultaten?

Kunnen gefotografeerde personen het vermogen hebben bewust de inhoud van de foto te bepalen of te wijzigen?

Wat is het verschil met aurafotografie?

 

Hieronder een foto gemaakt van een monnik bij een boeddhistisch centrum, die zich niet in zijn stoffelijke vorm manifesteert, maar... zich toont als lichtkracht. Deze foto werd gemaakt door een Italiaanse vrouw in 1986 in een dorpje in de nabijheid van Kathmandu (Nepal). De fotografe zag niet wat de camera geregistreerd heeft, maar slechts dat de monnik aandachtig met insecten op zijn handen aan het spelen was in het zand.
De critici onder ons zullen zeker moeite hebben met deze afbeelding, maar "onderzoekt alles en behoudt het goede".

 

Vervolgens een witte omstraling van het hart, ongewild gefotografeerd met een niet al te dure digitale camera. Met toestemming van betrokkene kunnen we verklaren dat het hier niet zozeer gaat om een vorm van hoger bewustzijn, maar om een overbelasting van het hart-chakra, namelijk door buiten proportie dienstbaarheid te betrachten en medeleven op te brengen. Het hart stond hierdoor onder te grote stress.