Kan niet waar zijn

Artikelen op deze pagina:

MEXICAANSE GRIEP, OVERHEID EN OVERMACHT
GROTE ZORGEN OM ANTIBIOTICA IN VEEVOER
FARMACO-OORLOG TEGEN NATUURLIJKE EN ALTERNATIEVE GENEZING
EUROPESE WETGEVING VERANDEREN VIA REFERENDA?
LINCOLN-KENNEDY COÏNCIDENTIES EN MYSTERIES DOLLARBILJET

De Europese “Unie” gaat per april 2011 kruiden en homeopathica demoniseren en boeken daarover verbranden. Google ter info op “verbod voedingssupplementen”of kijk bijvoorbeeld op:http://www.uitdaging.net/gezond/medicinale_kruiden_verboden_in_EU_2011.html

Een petitie tegen het verbod op voedingssupplementen en natuurlijke geneesmiddelen tekent u hier: http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/

Dear friends

The EU has passed a directive that comes into full-force in April 2011: that all herbal and mineral supplements are to be banned, all teaching of alternative healing methods will be banned, and homeopathic colleges dissolved… etc.

As of this summer it is now forbidden to sell books about using plants and minerals. Please sign the petition below.

THE NATION SPEAKS – “NO! Not in my name.”
http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/

 

MEXICAANSE GRIEP OVERHEID EN OVERMACHT

In Duitsland zijn er najaar 2009 twee soorten inentingen tegen de Mexicaanse griep: één met hulpstoffen en één zonder. De laatste soort is voor regeringsleiders.

Zou de Duitse regering alleen zichzelf tegen het risico van de vaccinatie willen beschermen?

Door dit verschil ziet nu het merendeel van de Duitse bevolking af van de inenting.

In Nederland weigeren de instanties bekend te maken welke stoffen er in het vaccin zitten.

Zie hier.

Reden om u niet te laten vaccineren tot dat bekend is welke stoffen de vaccins bevatten en welke risico’s daar aan kleven.

Gerrit Jan Gerritsma, ayurvedisch arts


Website www.burgersfront.org is online

Met een enquête: bent u van plan zich wel of niet te laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep?


NEDERLAND GEEN SOUVEREINE STAAT MEER

 

bron: www.adhdfraude.net

Na de pleidooien voor de rechtbank in kortgeding in Zwolle op 22 oktober, kwam vast te staan dat het Nederlands Ministerie van Volksgezondheid en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen als Overheden de facto overbodig zijn geworden.

Kritische informatie die in het kader van openbaarheid van bestuur aan de burger zou moeten verstrekt worden, kan en mag niet openbaar omdat de soevereine staat aan de touwtjes hangt van wat officieel Europa heet, maar in realiteit, door corruptie en collusie, de farmaceutische industrie betekent.

Het pleidooi van de Nederlandse staat kwam in de rechtbank erop neer, dat Nederland in die materie niets kan en niets mag doen.

Dit is nu al de tweede keer in twee jaar tijd.

Lees meer


KORT GEDING DOOR STRALINGSARM. NL

 

Wat vooraf ging:

Op 23 juli 2009 verzocht SAN (Stichting Stralingsarm Nederland) het Ministerie van VWS, in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur, om informatie over de vaccinatie en het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Deze informatie werd niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn verstrekt. Op 3 september 2009 diende SAN een bezwaarschrift in. Opnieuw werd niet binnen de wettelijke termijn gereageerd.

SAN heeft op 25 september 2009 bij de Rechtbank in Den Haag een Kort Geding ingediend (zie onderstaand persbericht).

 

PERSBERICHT N.A.V. HET AANSPANNEN VAN EEN KORT GEDING:

Datum: 25-9-2009

Vanochtend is bij de Rechtbank in Den Haag het Kort Geding ingediend. De stichting eist dat de rechtbank het Ministerie van VWS, dat onder verantwoording staat van minister Ab Klink, haar voorbereidende activiteiten, werkzaamheden en protocollen rondom de vaccinatie tegen de Mexicaanse Griep staakt.

Het Ministerie en haar adviesorgaan CBG hebben verzuimd te beslissen op ons verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur van 23-7-2009 en het daarop volgende Bezwaarschrift van 3-9-2009. De stichting wil inzage in alle belangrijke documenten, die helderheid verschaffen over de specifieke ingrediënten van de griepvaccins, de producenten en de afspraken omtrent de juridische aansprakelijkheid, indien door vrijwillige, verplichte of gedwongen vaccinatie burgers gezondheidsschade oplopen.

Deze informatie is cruciaal voor iedere burger om het beleid van de overheid te kunnen toetsen en zich een oordeel te vormen over het al dan niet toestemmen in de vaccinatie.

Pas als het Ministerie van VWS en het CBG deze informatie vrijgeven, is een opheffing van het gerechtelijk verbod bespreekbaar.


Uitvoerige beschouwing over de recente vaccinatie-affaire met inachtneming van alle extremiteiten:downloaden in PDF-formaat

 


Actueel nieuws ook op: http://www.tab2000.nl/wehaveachoice/NieuwsOktober.html

 


GROTE ZORGEN OM ANTIBIOTICA IN VEEVOER

Al in 1997 kwamen medici en dierenartsen na een wetenschappelijk congres van de Wereldgezondheidsorganisatie overeen dat antibiotica in veevoer een gevaar voor de gezondheid van de mens betekende. De conclusie luidde dat het gebruik door boeren aan banden moest worden gelegd om te voorkomen dat de mensen in toenemende mate resistent zouden worden. Het is altijd een vrome wens gebleven.

Dienden boeren in 1997 rond de 550.000 kilo antibiotica toe, in 2007 was dat 40.000 kilo meer. De gevolgen blijven niet uit. Ook niet voor de boeren zelf. Zij worden uit voorzorg geïsoleerd verpleegd bij ziekenhuisopname. De kans is groot dat ze besmet zijn met MRSA-bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Met dezelfde resistente bacteriën zijn vaak ook de dieren besmet.

Een reden tot grote zorg, vindt prof. dr. Mevius. Hij is hoogleraar antimicrobiële resistentie aan de universiteit van Utrecht en pleit voor een ander beleid.

Volgens de stichting Varkens in Nood kan besmetting met MRSA-bacteriën al plaatsvinden bij mensen die lang achter een veewagen rijden met de ventilatie aan. De stichting raadt dan ook aan dat niet meer te doen. In Amerika vallen volgens een wetenschappelijk onderzoek inmiddels meer slachtoffers als gevolg van een MSRA-besmetting dan door aids. Resistentie bij dieren is een gevoelig onderwerp omdat naast dieren- en volksgezondheidsrisico’s ook grote economische belangen een rol spelen. De farmaceutische industrie geeft kortingen aan dierenartsen die meer antibiotica afnemen. Het is voor de veehouder goedkoper dat de dierenarts antibiotica voorschrijft, dan dat de dierenarts het bedrijf intensief begeleidt in het oplossen van de gezondheidsproblemen op het bedrijf. Preventief antibiotica toedienen, is bovendien goedkoper dan het treffen van andere maatregelen om problemen te voorkomen.

Bron: Uitzicht.


FARMACO-OORLOG TEGEN NATUURLIJKE EN ALTERNATIEVE GENEZING

Per 31 december 2009 dreigt er een Europese wet van kracht te worden over de Codex Alimentarius, waardoor het mogelijk moet worden allerlei alternatieve geneeskunde te verketteren en te verbannen. Stellig iets wat veel mensen zal benadelen op hun persoonlijke zoektocht naar heling.

In België hebben ze de Europese wet vervroegd in laten gaan bij gebrek aan een andere geschikte wet.

Bijna alle producten, waaronder vloeibare vitamines,  Psylium (wat gewoon een grassoort is tegen koliek) enz. zijn in beslag genomen om te worden vernietigd als ware het een soort vergiftige drugs.

Zelfs een klant werd verhoord en geverbaliseerd.

Meer informatie:

Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie / ELIANT

Of we nu ja of nee zeggen tegen een Europese Grondwet, wetten en regels uit ‘Brussel’ krijgen steeds meer invloed op het leven binnen nationale grenzen. Wie zijn stem niet laat horen in de Europese organen – Ministerraad, Commissie en Parlement – heeft weinig recht van spreken. Daarom hebben de belangrijkste internationale antroposofische koepelorganisaties zich aaneengesloten in een Europese Alliantie voor Toegepaste Antroposofie, ELIANT (sinds 29.6.2006).

Via deze Europese alliantie willen de koepelorganisaties in Brussel laten zien dat antroposofie en de daaruit ontwikkelde initiatieven, instellingen en bedrijven, thuishoren binnen de Europese traditie van menselijke waardigheid, individuele ontwikkeling en keuzevrijheid in een pluriforme samenleving.

Verderlezen van deze tekst, ga:  NAAR HUN WEBSITE

NOG MEER UITLEG

Officiële afspraken, lidstaten en organisaties

De Codex Alimentarius is een wereldwijde wetgeving die per 31 december 2009 van kracht is. In deze wet zijn voorschriften over o.a. productie en transport van voedingsmiddelen opgenomen en voedselvoorschriften. De wetgeving is een ontwerp van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en gemaakt onder toeziend oog van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Meer dan 170 landen hebben hun handtekening gezet, Nederland in 1995.

Een land dat zich vanaf 31 december 2009 niet aan de Codex houdt kan (economische) sancties opgelegd worden.

De doelstelling is het waarborgen van de voedselkwaliteit. Zij moet de consument beschermen tegen malafide boeren, handelaren en bedrijven. De Codex Alimentarius is een Napoleontische wet, ofwel een wet waarin alles dat niet expliciet vermeld wordt, automatisch verboden is. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse wetgeving waarin alleen datgene verboden is dat daadwerkelijk beschreven wordt in het wetboek.

Supplementen e.d.

De Codex verbiedt niet direct voedingsmiddelen, maar wel stoffen hierin. In de wet zijn maximale hoeveelheden opgesteld voor o.a. voor vitamines en mineralen.

Hierdoor bestaat dus de kans dat er voedingspreparaten uit de legale handel verdwijnen.

Aminozuren en kruiden worden ook behandeld en kunnen mogelijk (ook) uit de handel verdwijnen of aangepast moeten worden in hun samenstelling.

Landbouw en veeteelt

Hier stelt de Codex Alimentarius een aantal verplichtingen tegenover die het de organische landbouw wel heel moeilijk gaan maken en bijgevolg de consument om gifvrij voedsel te kopen. De bestraling van voedingsmiddelen kan verplicht worden gesteld, evenals antibioticakuren en toevoeging van hormonen binnen de veeteelt. Verder wordt een aantal giftige bestrijdingsmiddelen weer vrijgegeven die de afgelopen decennia juist verboden werden vanwege hun grote gezondheidsrisico’s (zoals fluoride).

Tot slot is het niet langer verplicht om Genetisch Gemodificeerd voedsel ook als zodanig te registeren. Waar veel landen nu de import van gemodificeerd voedsel bewust tegenhouden, is dit straks onmogelijk. Al deze maatregelen lijken weinig anders te doen dan de voedingswaarde van het supermarkt eten omlaag halen en het gehalte giftige stoffen omhoog.

Critici en herkomst

Critici betwijfelen dan ook het werkelijke doel achter de Codex Alimentarius. Sommigen wijzen op de obscure herkomst van de wet, namelijk het gigantische farmaceutische concern IG Farben.

Ook wijzen zij op de vermeende belangen van de farmaceutische (chemische geneesmiddelen) en aanverwante industrieën te begrijpen. Aan geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en Genetisch Gemodificeerd voedsel is veel geld te verdienen. Biologische landbouwgewassen en natuurlijke geneesmiddelen zijn echter niet te patenteren en zouden daarom ongewenste concurrentie zijn.

Critici hebben het mede daarom dan ook over de verborgen agenda van de ´Codex´. Voor meer informatie kunt u terecht op internet. Wij doen hier als bedrijf geen uitspraak over.

Bron: RAW SUPERFOODS http://www.rawsuperfoods.com


Dit is het echte nieuws

Nieuws waar de oude media over zwijgen

AUB UITPRINTEN / KOPIEREN / VERSPREIDEN

5 DECEMBER 2006

HETECHTENIEUWS.NL@HOTMAIL.COM

Codex

 

Vitaminen verboden in 2009 

Ze beslissen over alles dat je legaal in je mond kunt stoppen.

Codex heeft meer dan 4000 richtlijnen en normen uitgevaardigd. Deze voorschriften van Codex hebben geen wettelijke basis.

Het betreft hier een door de industrie gedomineerde, voorschriften uitschrijvende organisatie die geen wettelijke basis heeft. Deze Codex commissie wordt beheerd door de (WHO) Wereld Gezondheids Organisatie en de FAO (Voedsel en Landbouw Organisatie van de VN). Zij financieren de Codex en op verzoek van de VN besturen zij de commissie.

In 1994 verklaarde de Codex voedingssupplementen tot giftige stoffen.

In 2001 kwamen 176 landen bij elkaar en ze zeiden: “Er bestaan 12 zeer schadelijke chemische stoffen”. Ze worden POP´s genoemd. (Persistent Organic Pollutants). Deze zijn zó erg dat niemand kon betwisten dat deze POP´s wereldwijd verboden moesten worden; 9 van de 12 meest schadelijke organische stoffen die we kennen, zijn pesticiden.

De Codex heeft maar liefst 7, ZEVEN!, van die 9 verboden POP´s weer opnieuw toegelaten.

O.a.: Di-eldrine, Aldrine en Hexachloorbenzeen.

Per 31 december 2009 wordt Codex Alimentarius van kracht. Ieder land dat lid is van de (WTO) Wereld Handels Organisatie is verplicht deze richtlijnen en normen te volgen.

Deze richtlijnen en normen dienen niet de gezondheid! Ze dienen de belangen van:

De Farmaceutische industrie

De Chemische industrie

De Biotechnische industrie

De landbouw en

De medische wereld.

Bron: www.eqgen.nl

PER 31 DECEMBER 2009:

– Elk dier dat als voedsel gebruikt wordt, MOET behandeld zijn met antibiotica en exotische groeihormonen.

– AL het voedsel wordt bestraald.

– Vitaminen en mineralen zullen ILLEGAAL worden.

Weet u dat er regelgeving is gerectificeerd die alle landen binnen de WTO (Wereld Handels Organisatie) regels op legt aangaande voedsel?

Op hun eigen website (www.wto.org ) kunt u zien dat er inmiddels al 149 landen lid zijn van deze organisatie, waaronder ook Nederland.

Ondertekend op 4 juli 2005 wordt in deze overeenkomst bepaald wat wel en wat niet verhandeld mag worden als het gaat om voedsel.

U zult deze documenten niet even gaan lezen, het zijn namelijk 16 duizend pagina’s.

In deze lezing geeft Dr. Laibow u een goed overzicht van de consequenties van deze regelgeving die per 31 december 2009 van kracht wordt.

– Vitaminen, mineralen en kruiden zullen ILLEGAAL worden, ZULLEN VERBODEN ZIJN.

Het is wederom een voorbeeld hoe crimineel de gevestigde media zijn. Zij besteden totaal geen aandacht aan deze in het geheim getekende overeenkomsten. Uw leven, dat van uw kinderen en kleinkinderen is in levensgevaar.

CODEX

Na de 2de wereldoorlog werd de directeur van IG-Farben schuldig bevonden aan misdaden tegen de mensheid.

Toen hij uit de gevangenis kwam ging hij naar de VN en vertelde hen over zijn plan dat hij in de gevangenis bedacht had:

“Als wij wereldwijd de voedselproductie overnemen, dan hebben wij wereldwijd de macht!”

Toen werd er een ‘Handelscommissie’ opgezet genaamd: Codex Alimentarius Commissie.


 

Europese wetgeving veranderen via referenda?

U kunt ook een petitie ondertekenen om te zorgen dat de Europese Unie geen dictatuur wordt, ook wat betreft de opkomende verboden voor alternatieve geneesmiddelen zoals gezondheidskruiden.

Lees desgewenst de samenvattende fragmenten hieronder of het hele verhaal om de petitie te ondertekenen op:EU-Referendum

Het Verdrag van Lissabon (13 december 2007), treedt in de plaats van de Europese Grondwet na volstrekte afwijzing hiervan via referenda door Nederland en Frankrijk in 2005. Het Verdrag van Lissabon is de volgende poging van de EU tot constitutionele hervorming, en als de Europese burgers deze keer het recht niet krijgen om hun stem uit te brengen zouden hun meest fundamentele rechten worden ontkend.
Sepp Hasslberger, die het woord deed namens La Leva di Archimede, benadrukte de niet-democratische aard van de wetgevende procedures in Europa. “De gezondheidswetgeving van de Europese Commissie en het Parlement van de afgelopen jaren, legt de voorkeur van burgers voor het gebruik van voedingsmiddelen en kruiden voor preventie en genezing, volkomen naast zich neer. Uit de recente richtlijnen die de medicijnwetgeving herzien en nieuwe regels voor voedingssupplementen en kruiden introduceren, blijkt duidelijk de farmaceutische invloed. Als gevolg hiervan zullen veel natuurgeneesmiddelen en voedingssupplementen die momenteel vrij verkrijgbaar zijn mogelijk worden verboden.

Consumenten lopen daarnaast extra gevaar als deze producten naar de zwarte markt worden verbannen. Een referendum op Europees niveau of gelijksoortig beraadslaging over de gevoelens die onder de bevolking heersen zou een balans moeten kunnen bewerkstelligen tussen de macht van de lobbyisten en de wensen en ideeën van het volk.”

Lutz Kliche, President van de Alliantie voor Gezondheid, Vrede en Sociale Rechtvaardigheid, merkte op: “De Europese Commissie, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid en andere Europese instituten blijven sterke voorkeur houden voor genetisch gemodificeerde voeding, ondanks het feit dat een grote meerderheid van het Europese volk deze al heeft afgewezen. Als burgers – wanneer grote wijzigingen worden aangebracht in wetten die hen aangaan – het recht krijgen te stemmen door middel van referenda zou dat bijdragen aan het scheppen van een Europa voor het volk, door het volk. Daarmee tevens een belangrijk controlemiddel vormen voor de machtsbalans. Wanneer politieke besluiten voortdurend ingaan tegen de wil van het volk, zoals nu het geval is in Brussel, dan is er geen sprake van een democratie, maar van een dictatuur.”
Scott Tips, President van de National Health Federation, voegde toe: “De Europese Commissie lijkt al steeds meer op het oude Sovjet Politbureau, zowel qua structuur als qua procedure. Als EU-burgers het recht zouden krijgen om te stemmen door middel van referenda zou dat er voor zorgen dat de Commissie niet het nieuwe Politbureau voor Europa wordt.”
Louise McLean, Editor van Zeus Information Service, zei: “De Europese Unie legt een aantal ‘eenheidsworst’-regels op aan de 27 lidstaten die niet alleen de natuurlijke geneeswijzen zullen verbieden, maar ook de biologische voedingssupplement/vitamine-industrie. De EU gaat niet zozeer over vrije handel als over absolute heerschappij. Er wordt verwacht dat het Britse Parlement binnenkort het Verdrag van Lissabon zal ratificeren en de Koningin zal de Koninklijke goedkeuring geven. In januari 2009 zullen alle 111.000 EU-wetten van kracht worden en zullen we leven in een enorme politiestaat.”
De campagne, het Initiatief voor een Europees Referendum wordt ondersteund door de Alliantie voor Gezondheid, Vrede en Sociale Rechtvaardigheid; de Alliance for Natural Health; de Dr. Rath Gezondheidsalliantie; La Leva di Archimede; de National Health Federation; en Zeus Information Service.
Volledige informatie vindt u op:www.eu-referendum.org

ZIE OOK:www.HealthFreedomUSA.org


 

 Biologica, de organisatie voor biologische landbouw en voeding, krijgt in 2008 veel vragen over de Codex; moet al het voedsel vanaf 2010 worden bestraald, krijgen alle dieren groeihormonen?

Biologica vindt het een goed teken dat consumenten bezorgd zijn en hun betrokkenheid tonen.


“Onderzoekers die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie ruïneren onze gezondheid – Net als Amerika moet ook de EU resultaten van famaceutisch onderzoek verplicht openbaar maken”.

– Aldus een artikel van Trudy Dehue, hoogleraar theorie en geschiedenis van de psychologie te Groningen en auteur van “De depressie-epidemie” (NRC 21-2-2009).

Om het artikel te lezen klik hier.


 

MYSTERIES LINCOLN-KENNEDY COÏNCIDENTIES, DOLLARBILJET

Vraag een geschiedenis leraar of hij of zij dit kan verklaren…

ik geloof dat ze dat niet lukt.

 

Abraham Lincoln werd gekozen in het congres in 1846.

John F. Kennedy werd gekozen in het congres in 1946.

Abraham Lincoln werd gekozen als President in 1860.

John F. Kennedy werd gekozen als President in 1960.

Beiden waren zeer bezorgd om met name de burgerrechten.

Beide hun vrouwen verloren kinderen terwijl ze in het witte huis woonden.

Beide Presidenten werden op een vrijdag doodgeschoten.

Beide Presidenten werden in het hoofd geschoten

Nu wordt het echt vreemd.

Lincoln’s secretaris heette Kennedy,

Kennedy’s secretaris heette Lincoln.

Beiden waren vermoord door iemand uit de zuidelijke staten

Beide Presidenten werden opgevolgd door een zuiderling genaamd Johnson.

Andrew Johnson, die Lincoln opvolgde, werd geboren in 1808.

Lyndon Johnson, die Kennedy opvolgde, werd geboren in 1908.

John Wilkes Booth, die Lincoln vermoordde, werd geboren in 1839.

Lee Harvey Oswald, die Kennedy vermoordde, werd geboren in 1939.

Beide moordenaars waren bekend bij hun 3 namen

Bij beide zijn de namen samengesteld uit 15 letters

Hou je nu vast:

Lincoln werd vermoord in een theater genaamd “Ford”

Kennedy werd vermoord in een auto van het merk Lincoln, gemaakt door “Ford”

Lincoln werd vermoord in een theater en zijn moordenaar rende naar een warenhuis om zich daar te verbergen.

Kennedy werd doodgeschoten vanuit een warenhuis en zijn moordenaar vluchtte naar een theather en verborg zich daar.

Booth and Oswald werden vermoord vóór hun process.

En hier is de uitsmijter….

1 week voordat Lincoln werd vermoord, was hij in Monroe, in de staat Maryland

1 week voordat Kennedy werd vermoord was hij bij Marilyn Monroe.

Waar of niet waar?

 

Alle voorbeelden hierboven zijn, voor zover valt na te gaan, waar.

Dat wil zeggen… Je kunt een voorbehoud maken met betrekking tot Marilyn Monroe, want die was in 1963 al een jaar dood.

Oja. En Oswald werd opgepakt in een bioscoop, niet in een theater.

Oja. Lincoln werd niet neergeschoten in een theater met de naam ‘Kennedy’. De naam van het theater is ‘Ford’s Theatre’. Het bestaat nog steeds.

Uhm… En Lincoln had helemaal geen secretaresse die Kennedy heette (hij had twee secretarissen, John Nicolay en John Hay).

Eeeh… en John Booth werd geboren in 1838 en niet in 1839.

En eigenlijk werd hij ook niet opgepakt in een pakhuis, maar werd hij doodgeschoten in een schuur.

Maar voor de rest is alles waar.

Er zijn mensen die beweren dat Kennedy werd neergeschoten in een auto van het merk ‘Ford’ en dus niet in een ‘Lincoln’, maar het was wel degelijk een ‘Lincoln’; een Lincoln Continental uit 1961 om precies te zijn. De auto werd geassembleerd door Ford in hun Lincoln-fabriek in Wixom, Michigan (kosten: $200.000) en bevindt zich momenteel in het Henry Ford Museum.

Bron: Broodje Aap

Maar wie heeft het

volgende uitgezocht?

Ongelooflijk:

1) Vouw een nieuw $20 dollar biljet in tweeën…

2) Vouw het opnieuw en zorg ervoor dat je het exact zo als in onderstaand plaatje vouwt.

3) Vouw het andere eind precies zoals hierboven

4) Draai het nu om….

Wat een toeval ! een simpel geometrisch vouwen van een $20 dollar biljet onthuld een catastrofe, te zien op alle 20 dollar biljetten !!!

Toeval?

Jij beslist

Als dit niet genoeg was, dit is wat je zag:

Eerste: het Pentagon in brand…..

Vervolgens de Twin Towers

En kijk hier.. !!

Drie toevallige rampen op een $20 dollar biljet?

Ramp 1 (Pentagon)

Ramp 2 ( Twin Towers )

Ramp 3 (Osama)???

Het wordt nog beter: 9 + 11 = $ 20 !!

(9/11 = negen September de dag van de aanslagen op de twin towers en het Pentagon)

Eng he?

Dit is een geschiedenisles, waarvan de meeste mensen het niet erg vinden die te lezen!

En dit is eng!