Natuurlijke remedies

Artikelen op deze pagina:

Frequentie remedies / informatiedragers
De draden kunnen als volgt gedragen worden
De draagduur van de remedies
Micro-elementen
De Ondevit-remedies
Gedachtenkracht-remedies
Het creëren van gedachtekracht-remedies
Het gebed van St. Franciscus

Natuurlijke remedies

Met natuurlijke remedies bedoelen wij remedies die op een voor het lichaam bekende manier een vitale ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning kan bestaan uit stoffen die natuurlijk van oorsprong zijn maar ook uit trillingen zoals die van nature in het vitale veld van het lichaam voorkomen.

Bij de onderstaande remedies hebben wij homeopathie en voedingssupplementen als therapievormen buiten beschouwing gelaten omdat deze al grote bekendheid genieten.

Frequentie remedies / informatiedragers

Deze remedies bestaan uit geplastificeerd koperdraad van ca. 17 cm lang. Deze draden zijn elektronisch opgeladen met de trilling van een element, mineraal, vitamine, orgaan of anders.

Trillingen kunnen tegenwicht bieden aan ziektekiemen en als zodanig hun vitale veld laten uitdoven.

Met de specifieke orgaanfrequenties kunnen we een support geven aan het trillingsveld van het betrokken orgaan en dit daardoor vitaliseren. Trillingen kunnen ook hormoonwerkingen nabootsen en op die manier b.v. een serotonine-niveau versterken, waardoor een depressie af kan nemen.

De trillingen in deze remedies zijn alle lichaamseigen en zullen nooit het lichaam belasten, omdat ze van nature in het trillingsveld van mens of dier thuishoren.

Deze trillingsremedies kunnen op het lichaam gedragen worden, hoeven niet speciaal de huid te raken. Zolang ze direct in de aura aanwezig zijn, zal het veld van de draad het totale trillingsveld van mens of dier versterken. De centrale gedachte hier is dat alles wat leeft een trillingsveld bezit, dat versterkt of verzwakt kan worden, afhankelijk van de vorm van verstoring.

De draden kunnen als volgt gedragen worden

– Aan een metalen kettinkje, een draad of een leertje. Het materiaal is niet belangrijk.

– In een BH, aan een BH bandje.

– In een stoffen zakje in de kleding gespeld.

– In de sokken.

– Aan de lussen voor de broekriem.

– Om het horlogebandje.

– In de vorm van een ring om de vinger.

– Aan een brilpoot.

– In een haarspeld gestoken.

N.B.: Als geen van deze vormen u aanspreekt, doe een appèl op uw eigen creativiteit.

De draagduur van de remedies

Deze is afhankelijk van de te behandelen aandoening. Per persoon dient deze aangepast te worden.

Er zijn mensen die de werking van de draden als belastend ervaren, wanneer deze continu gedragen worden. Dit heeft meestal te maken met het afvoerend vermogen van lever, nieren en lymfesysteem. Wanneer de afvoer onvoldoende is dient men de draden een kortere tijd per dag/nacht te dragen. Heel gevoelige mensen moeten de draagtijd van de draden zo goed als zeker beperken.

Wanneer ziektekiemen uitgedoofd worden, komen er giftige stoffen vrij die niet altijd door het lichaam verwerkt of afgevoerd kunnen worden.

Zie het pagina over ontgiften.

Deze frequentie remedies/informatiedragers zijn vanaf nu te bestellen in de webshop:

Aurora Frequency Remedy (Sunil Persad).


Micro-elementen

Deze remedies zijn ontwikkeld door prof. Charles Beijns, arts en biochemicus. Zijn technologie maakt voornamelijk gebruik van energetisch bewerkte micro-deeltjes van metalen en metalloïden, die er voor zorgen dat de aangetaste celfrequentie zich weer herstelt, waarna de cel zelf de overige ontbrekende micro-elementen weer kan opnemen uit de voeding.

Deze techniek revitaliseert de celwerking en het immuunsysteem, er vanuit gaand dat alles bestaat uit trillingen en daardoor ontstane velden.

De levende cel kan worden gezien als een geheel van elektrische oscillatoren. Deze kan werken als zender zowel als ontvanger van trillingen, die dienen ter uitwisseling van informatie tussen cellen onderling, en tussen groepen cellen in een groter geheel, zoals organen.

Elk levend wezen (mens, dier, plant) bestaat uit deze cellen en daarmee uit eenheden van vibraties. Zelfs stenen, die niet beschouwd worden als levende wezens, zijn eenheden van vibraties.

De reguliere geneeskunde heeft nog geen antwoord op de stralingsziekten van deze tijd. Energetische vervuiling zorgt continu voor verwoesting van levende organismen. Door de technologie van micro-elementen kunnen gedegenereerde levende organismen weer energetisch opgewaardeerd worden, en teruggebracht naar hun eigen, natuurlijke frequentieveld. Daardoor kan een zwak immuunsysteem opnieuw vitaal functioneren.

De micro-elementen zijn ontvangers en zenders van kosmische energie die de aarde bereikt via trilling.

Indien u micro elementen wilt bestellen kunt u terecht op het onderstaande adres.

Besteladres voor Nederland:  health.practice@hetnet.nl

Daarnaast heeft de Firm:a Life-Matters.eu ook vele micro elementen ontwikkeld te bestellen bij www.life-matters.eu

Sinds kort zijn er nieuwe producten op de markt gebracht door www.bloesemwinkel.nl

De Ondevit-remedies

Ontwikkeld door ir. Claude G.A.Onillon.

Ondevit is een holistische benadering, een energetische methode. Iedere vorm van biologisch leven bezit elektromagnetische velden. Bij de mens uit zich dat op subtiel, fijnstoffelijk niveau in het systeem van energiebanen: de meridianen. Deze transporteren de zogenaamde levensenergie.

Alle bestaansvormen hebben aan de basis een vorm van energie. Bij levende wezens worden continu allerlei velden van energie gecreëerd door gedachten, gevoelens, emoties en klank. Woorden geven een exacte trilling gerelateerd aan dat ene woord.

Ir. Onillon gaf er de franse benaming “onde-vitale” aan. Intuïtief voelde hij dat het hier ging over een golf van levensenergie. Ondevit is geen medische behandeling maar alleen een zuiver energetische.

De Ondevit remedies bestaan uit flesjes fysiologische zoutoplossing waarin de energie van woorden of letters is aangebracht. Deze energie kan zichtbaar gemaakt worden door middel van de Kirlian-fotografie. Via woorden en letters kunnen allerlei programmeringen in de vloeistof worden aangebracht. Afhankelijk van de klacht van de mens wordt het middel geprogrammeerd dat hiervoor nodig is.

Email: ondevit@ondevit.nl

Gedachtenkracht-remedies

Iedere gedachte creëert een eigen trillingsveld in geest en lichaam. Een positieve gedachte heeft een positieve invloed op ons wezen, terwijl een negatieve gedachte het tegenovergestelde creëert: wat je denkt dat ben je.

De Japanse wetenschapper Masaru Emoto, (geb. 22 juli 1943 te Yokohama) is een van de eerste mensen die het effect van gedachten, woord en gebed op water gefotografeerd heeft, in een wondere wereld van kristallijne structuren.

Zijn foto’s tonen aan dat emoties, affirmaties, afbeeldingen en zelfs woorden verbazingwekkende veranderingen teweeg kunnen brengen in de structuur van waterkristallen. Hij maakt ons opmerkzaam hoe we de structuur van water vanuit onze gedachtewereld kunnen veranderen en daarmee de toestand van het gehele lichaam. Ons lichaam bestaat immers voor 70% uit water zoals ook moeder aarde zelf!

Als je gelooft in jezelf, heb je een grote kans dat je het in het leven zult maken.

Gedachten veroorzaken trillingen, planten zich voort in het fijnstoffelijke lichaam en geven van daaruit hun reacties aan het fysieke lichaam terug.

Ook buiten het lichaam kunnen gedachtetrillingen opvangen worden door anderen en daar positieve of negatieve reacties teweegbrengen. Hier past daarom het gezegde: wat je zaait zul je oogsten.

Een belangrijke wetenschappelijke pionier die onderzoek deed naar de uitwerking van gedachtekracht op cellulair niveau van de mens en zijn omgeving, was Cleve Backster.

In 1989 verscheen het boek The secret life of your cells, van Robert B. Stone (nog steeds een must!)

Hierin wordt grondig ingegaan op het bijzondere laboratoriumonderzoek van Cleve Backster. Bij zijn onderzoeken werden planten aangesloten op een ecephalograaf, die nauwkeurig in een grafiek een emotionele respons gaven op b.v. gedachten van de onderzoeker. Het werk van Backster heeft tot het inzicht geleid dat iedere cel bewustzijn heeft en dat deze cel reageert op het grotere bewustzijnsveld waartoe deze behoort.

Niet alleen onze gedachten zijn trillingen maar het hele lichaam is één grote vibrerende massa die bestaat uit een grote menigte moleculen met hun atomen en de daarin bewegende deeltjes, die allerlei verschillende trillingen teweeg brengen. De trillingen afkomstig uit de psyche werken in op het fysieke lichaam, en omgekeerd werken de trillingen van het fysieke lichaam op de psyche in.

Op dit moment, 2007, verschijnen er steeds meer boeken en documentaire films die ons wijzen op de kracht van ons eigen bewustzijn zoals:

What de bleep do we know, film van Arntz, Chasse en Vincente (2004).

The Secret, film van Drew Heriot (2006).

Het is de gedachte die telt, boek van Dr. David R. Hamilton, 2005.

Uitgave Ankh Hermes, ISBN 9789020284430

Gedachten worden dingen, boek van Darel Rutherford, 2001.

Uitgave Gaia, ISBN 9077341528

Het veld, boek van Lynne McTaggert, 2004.

Uitgave Ankh Hermes, ISBN 9020283391

The secret life of your cells, boek van Robert B. Stone, 1989.

Te bestellen via internet.

Messages from water, boek van Masaru Emoto deel 1, 2 en 3, 1999.

Engels, Japanse uitgave HADO Kyoikusha C., Ltd.

Er is inmiddels ook een Nederlandse uitgave van Ankh-Hermes, ISBN 9789020283952: De boodschap van water.

Masaru Emoto’s website is www.masaru-emoto.net, of kijk op een Nederlandse site zoals: www.spiritualiteit.com

Het creëren van gedachtekracht-remedies

Vul een glas of flesje met water (of desgewenst andere vloeistof), neem dit in beide handen, neem het gewenste woord in gedachte en denk dit in het water. Water heeft geheugen en zal automatisch elk gedachteprogramma voor je opnemen. Herhaal het woord en breng dit ongeveer 10 keer opnieuw in het water. Dan is de remedie klaar. Wanneer je dit drinkt komt de trilling van de gedachte in het trillingsveld van het lichaam en werkt daar corrigerend, versterkend, helend.

Wanneer je niet kunt slapen programmeer dan het begrip diepe slaap in het water.

Wanneer je ijzeropname steeds onvoldoende is, programmeer dan in je water het woord ijzer.

Wanneer je voelt dat je te weinig zelfvertrouwen hebt, programmeer dan zelfvertrouwen in het water en drink dat, iedere keer als je dit wilt.

Kijk goed waar de behoefte ligt voor jezelf en programmeer dat waarmee je je kunt versterken.

Een andere methode om water te programmeren is door een glas water te plaatsen op de gewenste tekst.

Wij geven de voorkeur aan het bewust creëren met gedachtekracht, omdat dit dieper doorwerkt in het bewustzijn, want immers: waar je je op richt, word je. Een voorbeeld hiervan is ook een mantra.

In welke vorm dan ook… wees creatief.

De ultieme remedie:

Liefde

Het gebed van St. Franciscus

Heer, maak me tot een instrument van uw vrede

Laat me liefde zaaien waar haat is

Vergeving waar men elkaar kwetst

Geloof waar twijfel is

Hoop waar wanhoop is

Licht waar duisternis heerst

Vreugde waar droefheid is

O, Goddelijke meester

Geef toch dat ik er meer naar streef te troosten dan getroost te worden

Te begrijpen dan begrepen te worden

Te beminnen dan bemind te worden

Want door te geven ontvangen wij

Door te vergeven verkrijgen wij vergeving

Door te sterven worden we tot eeuwig leven geboren

De heilige kloosterbroeder Franciscus vond de ultieme vorm van liefde in het geven. Wanneer je dit met je hele hart doet, zal dat een gloedvol hartbewustzijn creëren. Er zijn vele mensen op deze wereld die gevend zijn maar als het op ontvangen aankomt heeft men daar veel moeite mee. Geven is belangrijk, maar kunnen ontvangen net zozeer. Kijk eens voor jezelf of jouw geven gericht is op het verkrijgen van bestaansrecht. Mocht dit zo zijn, dan is het belangrijk om te beseffen dat je als mens per definitie recht hebt om te bestaan.

Pas wanneer je je bestaansrecht genomen hebt, zal jouw geven je hartbewustzijn kunnen transformeren tot een hart van goud…

Besef wel dat je met hetzelfde gevoel van liefde kunt geven zowel als niet geven!

Soms is het niet geven ook een vorm van liefde!