Pas op voor …

DE MAGNETRON

“Voedsel uit de magnetron is morsdood en devitaliseert een mens,” schrijft NTTT-arts H.C.Moolenburgh in zijn boek Op je Gezondheid. Het is één van de vele aanwijzingen die L.P. Huijsen vond en waaruit blijkt dat er grote bezwaren kleven aan het gebruik van de magnetron.

Zijn conclusie: “De kwaliteit en smaak van voedsel wordt bij verhitting in de magnetron ernstig aangetast”.

Dit zegt een artikel in het blad van de Moermanvereniging: Uitzicht,van september 2006, dat zich tevens baseert op Sind Microwellenherde Gefahrenherde? (Lotz/Ulmer). Guenter Albert Ulmer Verlag, Tuningen, ISBN 3-92419131X.

Zo wordt bij het koken in de magnetron ook het nitraatgehalte niet gehalveerd, zoals bij gewoon koken of blancheren wel gebeurt. De enzymen, stoffen die voor een goede spijsvertering zorgen, worden grotendeels vernietigd.

Verder treedt er een hoger verlies aan onverzadigde vetzuren op, terwijl het gehalte verzadigde vetzuren (die giftig kunnen zijn) juist stijgt. Bij in de magnetron gebakken aardappelen wordt dit liefst twee tot vier maal zo hoog, aldus Uitzicht.

Op de website www.moermanvereniging.nl zijn de Uitzichtartikelen t.z.t. na te lezen.

 


ELEKTROSTRESS

Over een boek van dr. ir. Haas: Elektrostress & Gezondheid zie deze website:
http://www.nibe.org/

Hier zijn te vinden o.m. de synopsis en de eerste twee hoofdstukken van dit boek (als PDF):
http://www.nibe. org/media/ downloads/ 1-16.pdf

Ook een column van Eize Wielinga hierover als MP3:
http://www.nibe. org/media/ downloads/ columneizewielin ga.mp3

Een onderzoeksoverzicht:
www.stopumts.nl

Ook:

www.stralingsarm-nederland.org
www.straling.org
www.elektrosmog.nl
www.biogeometry.org
www.antennebureau.nl
www.elektromagnetischekracht.nl
www.milieuziektes.nl
www.electroallergie.org
www.minvws.nl (zoekterm: straling)
www.ez.nl (zoekterm: straling)
www.tno.nl (zoekterm: umts)
www.gezondheidsraad.nl (zoekterm: velden)

Zie ook:

Elektro-magnetische straling,
Wat kun je ertegen doen
ir. Yvonne Sangen
ir. Karin Tazelaar
Ankh-Hermes 2004/05