Ziekte van Lyme

Artikelen op deze pagina:

Ziekte van Lyme
Doseringen
Babesia-Lyme
Rickettsia-Lyme
Ehrlichia-Lyme
Bartonella henselae
Weblinks

Ziekte van Lyme

Hoe langer hoe meer mensen worden besmet met de ziekte van Lyme, want steeds meer teken, evenals andere insecten, raken besmet.

De groep van besmettingsgevallen bij de mens, wordt daardoor elk jaar groter en neemt epidemische vormen aan. Naar schatting is op dit moment (2007) circa 30% van de teken besmet.

De eerste klachten ontstaan vaak drie dagen tot drie weken na een tekenbeet. Rond de plek van de tekenbeet ontstaat bij een deel van de gevallen een rode, ringvormige huiduitslag, die in grootte vrij snel toeneemt. Dit bewijst het contact met een besmette teek maar ook zonder kring of vlek kan er toch sprake zijn van een besmetting.

De ziekte van Lyme kent vele gezichten: griepachtige verschijnselen zoals koorts en opgezette lymfeklieren, pijn in de spieren en gewrichten, en vaak ernstige hoofdpijn. Later kan daar grote invaliderende vermoeidheid bijkomen, gepaard gaand met ernstige neurologische klachten, zoals tintelingen in handen en voeten, krachtverlies in armen of benen, uitvalverschijnselen, en in de ergste gevallen zelfs MS.

De ziekte van Lyme zou wel eens “de pest” kunnen worden van de 21e eeuw, want de reguliere geneeskunde heeft nauwelijks antwoord op deze ziekte. Het stellen van de juiste diagnose levert in de meeste gevallen al grote problemen op, want de bestaande lab-onderzoeken leveren weinig valide informatie. Een betrouwbare methode die uitstekende informatie kan opleveren is de levendbloedanalyse, door gebruik te maken van donkerveld- en fasecontrastmicroscopie.

Het grote voordeel daarvan is dat het bloed niet hoeft te worden gekleurd of gefixeerd. Immers, kleurtechnieken doden alles wat leeft in het bloed.

Via levendbloedanalyse vindt men in het bloed van patiënten vele micro-organismen, waarvan sommigen alle kenmerken van een levende Borrelia-spirocheet vertonen.

Met een beetje geluk kan men in één druppel bloed de ziektekiem door middel van microscopie op het computerscherm zien zwemmen.

In het reguliere medische circuit wordt vaak aangegeven dat iemand antistoffen heeft tegen de Borrelia, en daarom deze ziekte niet heeft.

Echter wanneer mijn collega en ik zo’n geval beoordelen met onze techniek van helder waarnemen, vinden wij grote concentraties van de ziektekiem in het lymfesysteem zowel als in het centrale zenuwstelsel, gepaard gaand met vele significante kenmerken.

Wanneer de reguliere arts de diagnose Lyme stelt, wordt er meestal onmiddellijk behandeld met antibiotica… Hiermee is echter alleen succes geboekt wanneer er snel na de infectie behandeld wordt! Daarna is antibiotica slechts een enorme belasting voor het lichaam, want er wordt grote schade toegebracht aan de darmflora. Deze wordt immers voor een deel uitgeroeid, met als gevolg: minder goede spijsvertering, malabsorptie, schimmelziekten zoals candidiasis en verminderde weerstand.

Als we de ontstaansgeschiedenis van de Borrelia kennen, weten we dat het hier waarschijnlijk gaat om een door mensenhanden gemaakt machtsprincipe, gefabriceerd voor biologische oorlogsvoering.

Dit houdt in dat het bewustzijn van dit organisme van karakter een agressieve verwoester is. Wanneer dit organisme het lichaam binnendringt, wordt het immuunsysteem zich bewust van het trillingsveld van de ziekteverwekker en kiest als primaire afweer die vechtsubstantie die vanaf trillingsniveau gezien het meest geschikt is om tegenwicht te bieden aan de binnendringer, gezien vanuit de wetten van yin en yang.

Alle levensvormen hebben bewustzijn, bioradiatie en daardoor een trillingsveld. Elke cel van een menselijk, dierlijk of plantaardig organisme heeft een eigen bewustzijn, programmering en celgeheugen.

Op trillingsniveau is het voor ieder mens een hele kunst om het lichaam in een zo vitaal mogelijk trillingsveld te houden. Hierbij is het belangrijk te bedenken dat iedere gedachte, positief zowel als negatief, bepalend is voor het celgeheugen en de uiteindelijke vitaalspanning daarvan. Dit is de eerste stap naar een goede gezondheid, want het is de mate van lichtkracht of vitale kracht, die uiterst bepalend is.

Minder vitale voeding en omgevingsfactoren kunnen ook het vitale veld van iedere cel laten afnemen.

Doordat de reguliere medicus noch een goed onderzoek, noch goede behandelmethoden heeft, is er een grote groep mensen die onnodig lijdt, terwijl de natuur een antwoord heeft op deze ziekte! Wanneer wij schouwen bij iemand met de ziekte van Lyme, geeft het lichaam twee belangrijke tekorten aan: laurinezuur (vetzuur) en het element lawrencium (trillingsveld).

In de dagelijkse praktijk is gebleken, dat bij gebruik van een voedingssupplement van laurinezuur, in de vorm van monolaurine of kokosolie (bevat 50% laurinezuur) de ziekte van Lyme (Borreliosis) volkomen verdwijnt.

De doseringen die we hiervoor gebruiken:

2x daags 3 capsules monolaurine van 600 mg (bij kinderen 2x daags 2 capsules) of ca. 30 gr. kokosolie koud te verwerken in de voeding.

Een andere natuurlijke weg om af te rekenen met deze ziekte is door het trillingsveld van het element laurinezuur in het lichaam zodanig te versterken, dat het vitale veld van de borrelia afneemt en het organisme uiteenvalt.

De elementen (periodiek systeem), de vitale stoffen zoals mineralen, vitaminen en de meeste vetzuren, werken qua trilling via het chakrasysteem van de mens. Elk van deze vitale substanties draagt in dit systeem een deel van het gehele menselijke bewustzijn. We kunnen deze substanties zien als subpersoonlijkheden of aspecten van het totaal bewustzijn.

Mijn collega en ik hebben hierover uitvoerig geschreven in onze boeken Vitaminen en mineralen, spiegels van de ziel.

Wij hebben de betrokken stoffen beschreven in paren van yin en yang, krachten die elkaar aanvullen maar ook antagonistisch werken. Eén van deze paren is bijvoorbeeld ijzer en koper. IJzer, werkend vanuit het basisbewustzijn, vertegenwoordigt onze strijdbaarheid en individualiteit. De antagonistische kracht koper, werkend vanuit het hartbewustzijn, maakt dat de mens zich ook op een harmonische manier met de ander kan verbinden. In dit paar van tegenstellingen in het bewustzijn, worden individualiteit en de harmonische verbinding met de ander, tot een eenheid gebracht. In onze boeken hebben we tachtig van deze paren gerubriceerd.

Terugkomend op de stof lawrencium, die qua trilling zeer geschikt is om de borrelia uit te doven, kunnen we hier opmerken dat dit element werkt vanuit het hartbewustzijn, en daar het vermogen tot onthechten draagt. Het hartbewustzijn (chakra) kent vele aspecten en deze is daar één van.

Als we bedenken dat we lawrencium nodig hebben om de borrelia uit te doven, zegt dit iets over het bewustzijn/karakter van het borrelia-organisme: grote gehechtheid aan materie, bezitsdrang, macht, vernietiging!

Eén van de eerste woorden die een jong kind uitspreekt is: hebben. Dit is een heel natuurlijke drang, die hoort bij de gezonde ik-ontwikkeling van de mens.

Wanneer de mens naar geestelijke rijpheid groeit en het hartbewustzijn ontwikkelt, laat men op de juiste momenten ook ruimte aan de ander en laat men het eigenbelang los….. hier treden wij als individu het wij-bewustzijn binnen.

De behandelstof laurinezuur werkt in het kruinbewustzijn. Dit bewustzijn is in feite onze verbinding met de kosmos. Ook in dit bewustzijn komen we verschillende aspecten van het menszijn tegen. De trilling die laurinezuur belevendigt komt overeen met het sterrenbeeld circinus: de passer. De passer als kosmisch symbool wil zeggen dat vanuit een hoger punt in de kosmos de realiteit op aarde wordt bepaald en niet in de eerste plaats door de mens.

Er zijn nog meer soorten micro-organismen die een ziektebeeld veroorzaken gelijkend op de borrelia-Lyme, hoewel het borrelia-type toch de meest destructieve vorm is:

– Babesia-Lym
– Rickettsia-Lym
– Ehrlichia-Lyme

– Bartonella-Lyme

Babesia-Lyme

Dit is een protozoaire besmetting die veel op malaria lijkt. Tot 1968 was het slechts een veterinair probleem. Babasia microti veroorzaakt bij runderen en schapen de “roodwaterkoorts”. De parasiet wordt overgebracht door dezelfde teek die ook de Borrelia burgdorferi overbrengt, soms kunnen daardoor dubbelinfecties voorkomen. Infectie met deze ziektekiem wordt nog vaak onderschat. Er zijn gevallen bekend van zeer ernstige, acute gewrichtsontstekingen gepaard gaand met ernstig lichamelijk verval. Blijvende immuniteit na het doorlopen van de ziekte is niet bekend. Babesia is een protozo waarvan er wereldwijd ca. zeventig soorten bestaan. Babesia leeft in rode bloedcellen en vernietigt deze. Dit kan leiden tot bloedarmoede. De besmette teken bevinden zich in de actieve periode, van maart tot november, op de toppen van hoge grassprieten en in laag struikgewas, waar ze wachten om zich aan een geschikte gastheer te hechten. Na een tekenbeet bedraagt de incubatietijd één tot drie weken. Bij besmetting is er meestal een rode irritatieplek, maar niet altijd. Bij mensen zonder milt is het verloop van deze ziekte ernstiger, met soms de dood als gevolg. De literatuur vermeldt dat de dermacentorteek de belangrijkste drager is van de babesia.

Deze ziektekiem kan uitgedoofd worden met het element lutetium en/of met de resonantiefrequentie van dit element. We hebben goed succes gezien met het gebruik van het micro-element lutetium van de firma Arophar (België). Ook het bedrijf Life-Matters kan deze druppels leveren. Als dosering gebruikten we gemiddeld 2 x daags 15 á 20 druppels gedurende 3 maanden. Deze worden buiten de maaltijd gebruikt en in de slijmvliezen van de mond opgenomen; er mag zeker geen metalen lepel gebruikt worden.

Als tweede, zeer interessante mogelijkheid, kunnen we beschikken over de zgn. chakraremedie’s (informatiedragers), die de trilling van een specifiek element bevatten. Het gebruik bij deze aandoening is als volgt:

De eerste 6 draadjes dienen na 3 dagen steeds verwisseld te worden, in sommige gevallen zelfs nog sneller.

Daarna kunnen er nog enige draden 1x per week verwisseld worden.
Wij raden aan om dit per individu te controleren.

Ook wordt gebruik gemaakt van het middel artemisinin, kruidenextract van Artemisia.

Het element lutetium werkt evenals lawrencium vanuit het hartbewustzijn (chakra). Lutetium vertegenwoordigt hier het menselijk mededogen, d.w.z. ware humaniteit.

Het feit dat een ziektekiem door zo’n kwaliteit uitdooft wil zeggen dat het karakter van dit organisme kwaliteiten bezit als: inhumaan zijn, vernietigingsdrang, hardvochtigheid, wreedheid, gevoelloosheid.

De trilling die lutetium belevendigt komt overeen met het sterrenbeeld monoceros: de eenhoorn. Dit fabeldier staat symbool voor vergevingsgezindheid vanuit wijsheid. De hoorn van dit mythologisch paard staat immers op het voorhoofd… dit is de situering van het oog van wijsheid.

Rickettsia-Lyme

Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door micro-organismen uit de rickettsiae familie:

  • Rickettsia conorii
  • Rickettsia rickettsii
  • Rickettsia sibirica
  • Rickettsia australis

De literatuur vermeldt dat deze aandoening, die overgebracht wordt door teken, zou voorkomen in Afrika, India, Amerika, Australië, Siberië en Mediterrane landen. Maar wij zijn in onze praktijk verschillende gevallen van besmetting met deze bacterie tegengekomen. De incubatietijd bedraagt circa 1 week. Een kenmerkend verschijnsel voor rickettsiabesmetting is een zweertje met een zwart plekje in het midden van de tekenbeet, zoals ook wel bij spinnenbeten is te zien. Verder kunnen lymfeklieren in de nabijheid van de beet gezwollen zijn, gepaard gaand met huidirritatie.

Deze aandoening vertoont ongeveer dezelfde symptomen als de ziekte van Lyme, veroorzaakt door de Borellia burgdorferi.

Kort na de tekenbeet kunnen symptomen optreden als koorts, vermoeidheid, spierpijn en soms huiduitslag, en na enige tijd ontstaan gewrichtsproblemen, neurologische klachten die zelfs een vorm van MS opleveren.

Deze aandoening kan behandeld worden met een supplement terbium en/of de resonantiefrequentie van dit element.

We hebben goed resultaat gezien met het micro-element terbium van de firma Arophar (België) en Life- Matters.  Als dosering gebruikten we gemiddeld 2 x daags 15 á 20 druppels gedurende 3 maanden. Deze worden buiten de maaltijd gebruikt en in de slijmvliezen van de mond opgenomen; er mag zeker geen metalen lepel gebruikt worden.

Als tweede, zeer interessante mogelijkheid, kunnen we beschikken over de zgn. chakraremedie’s (informatiedragers), die de trilling van een specifiek element bevatten. Het gebruik bij deze aandoening is als volgt:

De eerste 6 draadjes dienen na 3 dagen steeds verwisseld te worden, in sommige gevallen zelfs nog sneller.

Daarna kunnen er nog enige draden 1x per week verwisseld worden.

Wij raden aan om dit per individu te controleren.

Bij gewrichtspijnen kunnen de volgende fyto-therapeutische middelen gebruikt worden: duivelsklauw, omega-3 vetzuur, bamboe en paardestaart.

Het element terbium werkt vanuit het tweede centrum, het miltchakra. Dit is de bewustzijnslaag waar de vuurkracht en gedrevenheden van de mens hun natuurlijke plaats hebben. Juist in deze bewustzijnslaag geeft terbium een geestelijk rustpunt: het vermogen om goed gecentreerd in zichzelf met alle aspecten van het leven om te gaan en zich altijd bewust te zijn van de eigen, innerlijke kracht en daarop te vertrouwen. In het boeddhisme wordt dit aspect van ons menszijn aangeduid als: ZIJN.

Ehrlichia-Lyme

Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door micro-organismen uit de rickettsiae familie genaamd ehrlichia chaffeensis. Deze aandoening vertoont ongeveer dezelfde symptomen als de ziekte van Lyme. Net als bij de ziekte van Lyme, veroorzaakt door de Borellia burgdorferi, wordt de besmetting door tekenbeten overgebracht. Kort na de tekenbeet kunnen symptomen optreden als koorts, vermoeidheid, spierpijn en soms huiduitslag. Volgens officiële cijfers zijn er nog maar een klein aantal gevallen, maar dit is waarschijnlijk het topje van de ijsberg.

In onze praktijk hebben wij deze bacterie o.a. gevonden in het lymfesysteem, het ruggenmerg en de hersenen.

  • Grote vermoeidheid
  • Neurologische klachten soms in de vorm van MS
  • Gewrichtsproblemen
  • Koorts
  • Spierpijn
  • Huiduitslag

Deze ziektekiem kan uitgedoofd worden met het element neodymium en/of met de resonantiefrequentie van dit element. We hebben goed resultaat gezien met suppletie van het micro-element neodymium van de firma Arophar (België) en Life-Matters.  Als dosering gebruikten we gemiddeld 2 x daags 15 á 20 druppels gedurende 3 maanden. Deze worden buiten de maaltijd gebruikt om in de slijmvliezen van de mond opgenomen te worden; er mag zeker geen metalen lepel gebruikt worden.

Als tweede, zeer interessante mogelijkheid, kunnen we beschikken over de zgn. chakraremedie’s (informatiedragers), die de trilling van het specifieke element bevatten. Het gebruik bij deze aandoening is als volgt:

De eerste 6 draadjes dienen na 3 dagen steeds verwisseld te worden, in sommige gevallen zelfs nog sneller.

Daarna kunnen er nog enige draden 1x per week verwisseld worden.

Wij raden aan om dit per individu te controleren.

Bij gewrichtspijnen kunnen de volgende fytotherapeutische middelen gebruikt worden: duivelsklauw, omega-3 vetzuur, bamboe en paardestaart.

Het element neodymium werkt vanuit het hartbewustzijn (chakra). Het draagt hier het vermogen om waar te nemen vanuit het hart en zich op deze manier met de ander te verbinden. Weer uitgaande van de wetten van yin/yang, geeft dit aan dat de ehrlichia dit vermogen niet heeft. Waar deze wel over beschikt is het karakter van een boze, agressieve solist, die vanuit onvrede stukmaakt.

Bartonella henselae

De bartonella-bacterie staat bekend als de veroorzaker van de kattenkrabziekte. Tegenwoordig wordt deze bacterie ook gedragen door teken. Vaak komt een infectie met de bartonella voor als neveninfectie bij borrelia. De incubatietijd kan 3 tot 20 dagen zijn. Net als bij de andere lyme-achtige aandoeningen kan er een huiduitslag voorkomen. In het reguliere circuit wordt bij het vermoeden van deze infectie gezocht naar antistoffen in het bloed. Echter net als bij borrelia levert de antistoffentest geen duidelijk beeld op. Bij het bepalen van de diagnose dient met name gelet te worden op pijn en ontstekingen in alle gewrichten van de handen. De bartonella-bacterie kan tot diep in het centrale zenuwstelsel aangetroffen worden. De infectie kan dan zeer ernstige vormen aannemen.

De kernmerken zijn: koorts, pijnlijke lymfeklieren, hoofdpijn, gewrichtspijnen, neurologische klachten, emotionele labiliteit, encefalitis.

Natuurlijke geneeswijze:

Deze ziektekiem kan uitgedoofd worden met het element kobalt en/of met de resonantiefrequentie van dit element. We hebben goed resultaat gezien door middel van suppletie met de elementremedie kobalt van www.destralendezon.nl

Als dosering gebruikten we gemiddeld 2x daags 5 druppels buiten de maaltijd gedurende 2 maanden. Als tweede, zeer interessante mogelijkheid, kunnen we beschikken over de zgn. chakraremedie’s (informatiedragers), die de trilling van het specifieke element bevatten.

Het gebruik bij deze aandoening is als volgt. De eerste 6 draadjes dienen na 3 dagen steeds verwisseld te worden, in sommige gevallen zelfs nog sneller.

Daarna kunnen er nog enige draden 1x per week verwisseld worden.

Wij raden aan om dit per individu te controleren.

Bij gewrichtspijnen kunnen de volgende fytotherapeutische middelen gebruikt worden: duivelsklauw, omega-3 vetzuur, bamboe en paardestaart.

Het element kobalt werkt vanuit het baisbewustzijn (chakra). Het draagt hier het vermogen om vanuit een hoger bewustzijn als humaan mens je plaats in te nemen in deze wereld zonder daarbij over de grenzen van de ander heen te gaan. Weer uitgaande van de wetten van yin/yang, geeft dit aan dat de bartonella dit vermogen niet bezit. In zijn karakter vinden we een angstige, agressieve controledrang, resulterend in een vernietigingsdrang.

In het onderstaande schema hebben we de vijf verschillende vormen van de ziekte van Lyme met hun transformerende kwaliteiten op een rijtje gezet:

Borrelia burgdorferi Laurinezuur Onthechten
Babesia microti Lutetium Mededogen
Ricketsia rickettsiae Terbium Zijn
Ehrlichia chaffeensis Neodymium Waarnemen met het Hart
Bartonella henselae Kobalt Vreedzaam samenleven

Beschikken wij als mensheid al voldoende van bovenstaande kwaliteiten om aan deze ziektekiemen tegenwicht te bieden? Door de confrontatie met de verschillende vormen van de ziekte van Lyme wordt duidelijk dat de mensheid nog te weinig beschikt over trillingsvelden die gecreëerd worden door bewustzijnskwaliteiten als onthechting, mededogen, zijn en waarnemen met het hart.

Hier begeven we ons op het terrein van de trillingsgeneeskunde die aan de basis ligt van alle bestaan, want elke cel en het functioneren hiervan is in de eerste plaats afhankelijk van de hoeveelheid Lichtkracht of de juiste vitaalspanning, uit te drukken in Boviswaarde.

WEBLINKS

Besteladres frequentie remedies:  www.sunilinfo.nl

Besteladres Monolaurine: www.degezondheidslijn.nl

Besteladres micro elementen: Life-Matters.eu

Geografische verspreiding van Lyme: http://www.rivm.nl/cib/themas/teken-lyme/index.jsp